AKTUALITY


Hľadáme nových olympionikov
Hľadáme nových olympionikov v Bardejove bol opäť úspešní vo farbách našej školy. Krajské kolo sa každoročne usporadúva v Bardejove s postupom na majstrovstvá Slovenska ... viac >>


Literárne talenty 2014
Vihorlatská knižnica v Humennom aj v tomto roku vyhlásila regionálnu súťaž Literárne talenty. Súťaž je určená neprofesionálnym autorom všetkých vekových kategórií z okresov ... viac >>

Uspeli sme na celoslovenskom kole výtvarnej súťaže
SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE A VIHORLATSKÁ HVEZDÁREŇ V HUMENNOM vyhlásila už XXIX.ročník obľúbenej celoslovenskej ... viac >>

Moje mesto - 3D projekty
Žiaci piatych ročníkov každoročne tvoria projekt z anglického jazyka na tému „Moje mesto“. Niektorí mesto iba kreslia, mnohí z nich sa rozhodnú k vytvoreniu mesta 3D pomocou ... viac >>

Tablo našej 4.B triedy
Predstavujú sa Vám žiaci 4.B triedy, ktorí na konci primárneho vzdelávania vytvorili na hodinách informatickej výchovy s triednou učiteľkou Mgr. Danou Polákovou svoje triedne tablo ... viac >>

„THE LITTLE SINGER“ - Malý spevák
Dňa 29.5.2014 sa uskutočnil ďalší ročník speváckej súťaže anglickej piesne s názvom „THE LITTLE SINGER“. Aj tento ročník bol veľmi bohatý na malých talentovaných spevákov. ... viac >>