Triedy programu APROGEN

      1. septembra 2005 sme so súhlasom MŠ SR, koordinátorky projektu a odborného garanta PhDr. Jolany Laznibatovej, Csc. otvorili prvú triedu, v ktorej sme začali realizovať program alternatívneho vzdelávania intelektovo nadaných detí - APROGEN.

      V školskom roku 2013/2014 máme zriadených 9 tried programu APROGEN:


 • Trieda: I.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Bibiana Bilšáková
 • Počet žiakov:16
 • E-mail: bibabil@centrum.sk

 • Trieda: II.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Monika Mižáková
 • Počet žiakov:13
 • E-mail: monikaschullerova@yahoo.com

 • Trieda: III.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Romanová
 • Počet žiakov:10
 • E-mail: adaromanova@gmail.com

 • Trieda: IV.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Helena Botková
 • Počet žiakov:14
 • E-mail: botkova@mail.t-com.sk

 • Trieda: V.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Jana Kurilová
 • Počet žiakov:10
 • E-mail: jkurilova2@gmail.com

 • Trieda: VI.A
 • Triedna učiteľka: PaedDr. Jarmila Žipajová
 • Počet žiakov:10
 • E-mail: zipi@post.sk

 • Trieda: VII.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Eva Petrocová
 • Počet žiakov:15
 • E-mail: evapetrocova@gmail.com

 • Trieda: VIII.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Viera Hovancová
 • Počet žiakov:11
 • E-mail: viera.hovancova@post.sk

 • Trieda: IX.A
 • Triedna učiteľka: Mgr. Jitka Fiľová
 • Počet žiakov:17
 • E-mail: jitkafilova@gmail.com