Pedagogický zbor

Učitelia 1. stupňa | Vychovávatežky | Učitelia 2. stupňa

Kolektív učitežov školy

Š Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné
e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
tel.: 057/7754825


Učitelia 1. stupňa

Meno učitežaAprobácia
Mgr. Astrabová Mária 1.- 4.ročník
Mgr. Bilšáková Bibiana 1.- 4.ročník
Mgr. Botková Helena 1.- 4.ročník
Mgr. Gajdošová źudmila 1.- 4.ročník
Mgr. Getlíková Svetlana 1.- 4.ročník
Mgr. Jevčáková Margareta 1.- 4.ročník
PaedDr. Liptovská Katarína 1.- 4.ročník
Mgr. Mižáková Monika 1.- 4.ročník
Mgr. Morozová Adriana 1.- 4.ročník
Mgr. Ožhová Silvia 1.- 4.ročník
Mgr. Poláková Dana 1.- 4.ročník
Mgr. Radiková Jana 1.- 4.ročník
Mgr. Romanová Andrea 1.- 4.ročník


Učitelia 2. stupňa

Meno učiteža Aprobácia E-mail
PhDr. Babičová Veronika ETV-OBN
Mgr. Demčáková Mária SJL-NEJ
Mgr. Dobrovolný Marian FYZ-TEH-INF
PaedDr. Duchová Helena OBN-DEJ
Mgr. Dzurková Lenka SJL-OBN
Mgr. Fižová Jitka SJL-VYV
Mgr. Hovancová Viera TSV-GEG
Mgr. Kitková Jana MAT-TEH
Mgr. Kurilová Jana SJL-EST
Mgr. Lučka Marek TSV
Mgr. Mačoško Marian FYZ-TEH-INF
Ing. Marcinská Jarmila MAT-CHE
Mgr. Petrocová Eva MAT-BIO
Mgr. Piatková Gabriela SJL-NBV
PaedDr. Poláková Andrea SJL-DEJ
Mgr. Selecký Miroslav ANJ
Mgr. Sikorský Miroslav ANJ
Mgr. Zástěrová Mária MAT-GEG
PaedDr. Žipajová Jarmila ANJ-RUJ


Vychovávatežky

Meno učitežaAprobácia
Bálintová Anna vychovávatežstvo
Mgr. Jakubová Viera 1.- 4.ročník
Kalaninová Marianna vychovávatežstvo
Mgr. Lučková Lucia vychovávatežstvo
Mašlejová Iveta vedúca vychovávatežka
Pečeňáková Jana vychovávatežstvo