VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

Výchovný poradca – poradca pre žiakov, rodičov a pedagógov

  • Výchovný poradca školy: PhDr. Veronika Babičová

  • Poradensko – konzultačný deň: pondelok

  • Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00 – 11.00 hod., utorok: 14.00 – 14.45 hod.

  • Kde: kabinet HUV, ETV – 1. poschodie

  • Kontakt: v.babicova@gmail.com
      Užitočné informácie o prevencii šikanovania a iných prejavoch problémového správania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na www.prevenciasikanovania.sk, www.bezpecnaskola.sk