Októbrové plávanie

      Za normálnych okolností šiestaci v októbri tradične sedia v školských laviciach a učia sa. Naši šiestaci však trávili dva októbrové týždne úplne inak. Celé dva týždne plávali, potápali sa a skákali do vody. Absolvovali totiž plavecký kurz, na konci ktorého dostali mokré vysvedčenie.
      Žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa toho, ako dobre vedeli plávať. Skupiny viedli naši učitelia. Pani učiteľka Hovancová, pán učiteľ Mačoško a pán učiteľ Lučka.
      Na konci plaveckého kurzu sa konali aj preteky. Tí najlepší z nás boli ocenení diplomami. Spoza okien sme mali aj divákov, ktorí nás v plaveckých pretekoch podporovali.
      Počas plaveckého kurzu sa nikto z nás neutopil a všetci sme prišli našťastie zdraví. A to je predsa hlavné, nie ?