Vedenie školy

Riaditeľka školy
Mgr. Jarmila ORAVCOVÁ
Riaditeľka školy
Zástup. riad. školy pre 1. stupeň
PaedDr. Katarína LIPTOVSKÁ
Zástup. riad. školy pre 1. stupeň
Zástup. riad. školy pre 2. stupeň
Mgr. Marián DOBROVOLNÝ
Zástup. riad. školy pre 2. stupeň
Vedúca vychovávateľka
Iveta MAŠLEJOVÁ
Vedúca vychovávateľka

© Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 01 Humenné
e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
tel.: 057/7754825