PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA


V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

  • IČO: 355 191 51
  • Adresa: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
  • e-mail: skola@zshrnche.edu.sk
  • telefón: 057/7754825
  • Internetová adresa: www.zshrnche.edu.sk

Verejná zákazka č.6:

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka tovaru - Čistiace prostriedky"

Dátum zverejnenia: 30.5.2014

Úspešný uchádzač: KRÍDLA s.r.o., Družstevná 26, 066 01 Humenné

Verejná zákazka č.5:

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka šatňových lavičiek a šatňových políc“

Dátum zverejnenia: 30.5.2014

Úspešný uchádzač: Martin TKÁČ, Ohradzany 235, 067 22 Ohradzany

Verejná zákazka č.4:

Predmet zákazky: „Elektroinštalácia ZŠ Hrnčiarska SO 01 Vlastná budova – časť E2“

Dátum zverejnenia: 24.2.2014

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

Verejná zákazka č.3:

Predmet zákazky: „Nákup a dodávka keramicko-magnetických tabúľ Triptych“

Dátum zverejnenia: 19.12.2013

Úspešný uchádzač: eVector s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra

Verejná zákazka č.2:

Predmet zákazky: „Elektroinštalácia ZŠ Hrnčiarska SO 01 Vlastná budova – časť E1“

Dátum zverejnenia: 13.12.2013

Úspešný uchádzač: MARBER spol. s r.o., Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné

Verejná zákazka č.1:

Predmet zákazky: „Oprava a maľovanie oplotenia ihriska“

Dátum zverejnenia: 14.10.2013

Úspešný uchádzač: Imrich Štefan, Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné