Novú webovú stránku školy nájdete na adrese: zshrnche.sk

Š 2006-2014 Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
e-mail: skola@zshrnche.edu.sk

tel.: 057/7754825